KARIÉRA

Jedna Carnibona – jeden tým, jeden sen

U nás v Carniboně věříme, že jsou to naši zaměstnanci – představitelé naší společnosti - kdo nám dává náskok před konkurencí. Proto je pozitivní motivace našich lidí nedílnou součástí nejen naší strategie, nýbrž i poselství našeho vedení.  Společně můžeme plnit své cíle a dosahovat výsledků.

Proč pracovat právě v Carniboně?

V Carnibone nabízíme výjimečné kariérní příležitosti s potenciálem růstu v oboru, a to jak pro zkušené pracovníky a profesionály, tak i pro šikovné absolventy.

Podporujeme diverzitu

Diverzita je pro nás důležitou a nedílnou součástí firemní strategie a je vystavěna na třech pilířích:

KARIÉRA

Multikulturní smýšlení:

Jsme hrdí na to, že vytváříme rozmanité multikulturní prostředí, v němž může prosperovat každý. Společně můžeme vytvářet nové nápady, hodnoty a inovativní přístupy k řešení problémů.

Diskriminace na základě pohlaví:

Jsme proti všem typům diskriminace na základě pohlaví. V Carniboně jsme si všichni rovni.

Věk:

Zaměřujeme se na využití potenciálu zaměstnanců všech věkových kategorií a na sdílení znalostí i zkušeností mezi generacemi – mezigenerační přenos know- how.