KARIÉRA

Jedna Carnibona - Jeden tím, jeden sen

V Carnibone veríme, že sú to práve naši zamestnanci, ktorí reprezentujú a posúvajú spoločnosť na popredné miesta na trhu. Práve preto je pozitívna motivácia zamestnancov vysokou prioritou našej spoločnosti. Lebo len spolu vieme dosiahnuť výsledky a stanovené ciele.

Prečo by ste mali začať kariéru v spoločnosti Carnibona?

V Carnibone ponúkame výnimočné kariérne príležitosti s potenciálom rastu v odbore, a to ako pre skúsených pracovníkov a profesionálov, tak aj pre šikovných absolventov.

Podporujeme rozmanitosť

Rozmanitosť je neoddeliteľnou súčasťou našej korporátnej stratégie a je postavená na 3 pilieroch:

Kariéra

Multikultúrne povedomie:

Sme hrdí na to, že poskytujeme rôznorodé, multikultúrne prostredie, v ktorom sa môžu jednotlivci rozvíjať.

Diskriminácia:

Či už sa jedná o priamu alebo nepriamu diskrimináciu, obťažovanie alebo šikanovanie, sme zásadne proti všetkým formám diskriminácie a riešime ju. V Carnibone sme si všetci rovní.

Vek:

Využívame potenciál zamestnancov rôznych vekových kategórií. Dôležité je zdieľanie vedomostí a skúseností medzi generáciami, teda medzigeneračný prenos know-how.